STROKOVNA EKSKURZIJA NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU V LJUBLJANI

V začetku oktobra so dijaki 4. letnika zdravstvene nege obiskali Onkološki inštitut Ljubljana. V uvodnem delu strokovne ekskurzije so dobili informacije o zdravstvenem zavodu, ki izvaja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter opravlja pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju onkologije za celotno Slovenijo.

Sledila je predstavitev dejavnosti Onkološkega inštituta. Podrobneje je bila  predstavljena kirurško-onkološka zdravstvena nega, zdravstvena nega obsevanega pacienta in zdravstvena nega sistemsko zdravljenega pacienta. Spoznavali so delovna okolja in delo na oddelkih ter v specialističnih ambulantah, kjer so bili seznanjeni s potekom obravnave pacientov.

Predavanje
Ogled različnih dejavnosti OI

Z obiskom Onkološkega inštituta Ljubljana so se dijaki pobliže seznanili z delom na specifičnih področjih. Pridobili so tudi informacije o preventivnih programih, zgodnjemu odkrivanju raka, diagnostiki, zdravljenju, rehabilitaciji, raziskovanju in izobraževanju.

Strokovna ekskurzija je zagotovo doprinos, ne glede na to, na katerih področjih bodo dijaki nadaljevali delo ali študij. Pomembno je, da bo poklicna izbira posamezniku v zadovoljstvo, saj je to tudi eden izmed pogojev za lastno kakovostno življenje.

Pripravila: Andreja Žigo

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost