Projektni dan pod naslovom “Insula, kultura, sonce” za Smer Predšolska vzgoja

Zastavljeni projektni dan je bil zasnovan kot obeležitev združitve dveh srednjih šol z več kot 50-letno tradicijo (Srednja gostinska in turistična šola Izola in Srednja zdravstvena šola Izola) v Srednjo šolo Izola.
Namenjen je bil tistemu, za kar dijake učimo: vodenju otrok in delavnic, organizaciji dejavnosti, vsebinski pripravi in motivaciji otrok …

Tema, na katero so se navezovale delavnice, je bila »Srečanje umetnika in znanstvenika«, ki je bila razpisana v okviru  Medresorskega projekta Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki spodbuja integracijo umetnosti v izobraževanju.

Cilj dejavnosti je bil sodelovanje šole in vrtca z različnimi institucijami ter spoznavanje umetnikovega ustvarjalnega navdiha v avtentičnem učnem okolju – galeriji ter seznanitev z vlogo umetnikov in znanstvenikov, ki vplivajo na naš pogled na svet in ga spreminjajo. Umetnik svet po svoje spreminja na platnu in tako raziskovanje sveta je enako kot znanstvenikovo. Oboji napredno razmišljajo in stremijo k inovativnosti končnega izdelka. To kreativno razmišljanje je človekova energija, ki vodi civilizacijo naprej in gradi kulturo.

Pripravili smo delavnice za 9 skupin otrok vrtca Mavrica, ki so jih vodili dijaki.

Vsaka točka v mestu je bila vezana na galerijski prostor. Tako smo imeli točke:

  1. INSULA v Galeriji Insula, kjer je bila likovna delavnica, v Manziolijevi palači pa glasbeno-plesna in naravoslovna delavnica za vrtčevske skupine: MRAVLJICE, OSTRŽKI, KROKODILČKI.
  2. KULTURA v Kulturnem domu Izola, kjer so bile likovna, glasbeno-plesna in družboslovna delavnica za vrtčevske skupine: JEŽKI, SLONČKI, KRESNIČKE.
  3. SONCE v Sončni dvorani, kjer je bila likovna delavnica, v glasbeni šoli pa glasbeno-plesna in pedagoška delavnica za vrtčevske skupine: VEVERIČKE, DELFINČKI, MUCE.

LIKOVNA DEAVNICA (mentorica: Marlene Zorjan Hrovat)

Na likovni delavnici so se otroci pogovorili z umetniki, si ogledali razstavo in ustvarjali v tehniki tempera.

V Galeriji Insula je pogovor z otroki vodil kustos Dejan Mehmedovič.

V klubskem prostoru Kulturnega doma je uvodno motivacijo z otroki speljala likovna pedagoginja Marlene Zorjan Hrovat. Tam so si lahko ogledali tudi njeno razstavo »Na poti«.

V Sončni dvorani so se otroci srečali z umetnico Laro Jeranko Marconi. Dijaki pa so otroke vodili pri ustvarjanju kolažne tehnike.

GLASBENO-PLESNA DELAVNICA (mentor glasbenega dela: Vinko Kralj, mentorica glasbeno-didaktičnega dela: Hedvika Ravnik, mentorica plesnega dela: Dušanka Čuk)

na glasbeno-plesni delavnici so se otroci naučili pesem Metuljček Cekinček ter se gibalno izražali.

NARAVOSLOVNA DELAVNICA (mentorica: Kristina Glavina) je bila namenjena spoznavanju razvoja metulja.

DRUŽBOSLOVNA DELAVNICA (mentorici: Franka Vilhar, Sara Auber)

je vključevala prepoznavanje simbolov domačega kraja in orientacijo s kompasom.

PEDAGOŠKA DELAVNICA (mentorica: Vesna Starman)

Na pedagoški delavnici je vsak otrok je izdelal svojo gosenico in metulja. Dijaki so aktivno sodelovali z otroki, vzgojiteljice so bile v vlogi opazovalcev.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost