Strokovna ekskurzija v Paliativi in Reševalni dejavnosti

Dijaki 3. letnikov programa Zdravstvena nega, so 14. 3. 2019 v sklopu učnega načrta izvedli strokovno ekskluzijo v Ljubljano. Namen strokovne ekskluzije je bil predstaviti dijakom vsebine, ki so vezane na predmeta Paliativna in Reševalna dejavnost z namenom poglabljanja znanja.

Najprej so si ogledali Centralno pokopališče Žale z dejavnostmi in bogatim arhitekturno-kulturnimi spomenikom , znanih Slovenskih arhitektov med katerimi najbolj izstopa Jože Plečnik.

Ekskurzija se je nadaljevala v Zdravstvenem domu Ljubljana v SIM (simulacijskem)  centru, kjer potekajo usposabljanja zdravstvenih delavcev za izboljšanje varnosti pacienta, povečanju znanja v določenih ogrožajočih situacijah.

Dijakom so bile predstavljene simulacijske lutke, defibrator, zvočni efekti ogroženega pacienta… Skupina 6 dijakov je tudi sodelovala v scenariju reanimacije z možnostjo analize posnete akcije, ostali dijaki so spremljali in analizirali pravilnost izvedbe scenarija. V nadaljevanju so si ogledali enoto SIM mobil in predstavljena jim je bila Platforme Awake kje s pomočjo posebnih očal izobraževalcu, predstavi situacijo ogroženega pacienta in možnost pravilnega ukrepanja na dani(realni) situaciji.

Dijaki so Ljubljano zapustili z prijetnimi vtisi in dodatnimi znanji, kar je bilo razvidno iz njihovega komentiranja pri povratku v Izolo.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost