Dijaki Srednje šole  Izola na obisku pri PGD Izola

 V okviru predmeta Aktivno državljanstvo so dijaki 3.letnika smeri Gastronomija in turizem, Predšolska vzgoja in Gastronom hotelir  2. letnik obiskali PGD Izola. Začetki PGD Izola segajo v leto 1926. Deluje kot prostovoljno društvo, katerega cilj je, da poveže čim več članov, ki so pripravljeni sodelovati na področju varovanja ljudi in njihove lastnine pred požarom in elementarnimi nesrečami. Predstavniki PGD Izola so nam s predstavitvijo približali njihovo delovanje, vozni park in opremo. Sodelovali so v številnih intervencijah, za kar smo jim izjemno hvaležni.                                         

Posebna hvala prostovoljcem :Simonu, Timoteju, Nicku in Jakobu.

Naj zaključim z njihovimi besedami : »NAŠ PROSTI ČAS, ZA VAŠO VARNOST«

Zapisala :Franka Vilhar, univ. dipl. soc.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost