Pregledna razstava umetnostno zgodovinskih obdobij in smeri ob dnevu samostojnosti – Lokacija Polje

Dijaki so si na zadnji dan pouka, 24.6.2024, ogledali pregledno razstavo na šolskem stopnišču.

Pri predmetu umetnost poteka pouk v 2. oc. obd., v obliki projektnega dela. Dijaki se v procesu učenja osredotočajo na raziskovanje in predstavitev različnih umetniških obdobij.

S pomočjo literature in spleta iščejo podatke in značilnosti o posameznem obdobju. Ustvarijo svojo predstavitev, učni list za sošolce, miselni vzorec za razstavo in likovni izdelek v tehniki, ki je najbolj značilna za predstavljeno obdobje. Poleg teoretičnega znanja dijaki ustvarijo tudi miselni vzorec, ki služi kot osnova za razstavo. Ta miselni vzorec pomaga pri vizualizaciji in povezovanju ključnih konceptov in elementov umetniškega obdobja.

Najpomembnejši del projektnega dela je likovni izdelek, ki ga dijaki ustvarijo v tehniki, ki je najbolj značilna za predstavljeno umetniško obdobje. Ta likovni izdelek ni le rezultat njihovega ustvarjalnega dela, temveč tudi njihova interpretacija in izraz njihovega razumevanja obravnavanega obdobja.

S takšnim pristopom k pouku umetnosti se dijaki spodbujajo k raziskovalnemu delu, ustvarjalnosti in kritičnemu razmišljanju.

Razstava je na šolskem stopnišču pričarala sprehod skozi vsa umetnostno zgodovinska obdobja, saj je na vsakem nadstropju in mednadstropju postavljeno eno obdobje: prazgodovina, stari vek, antika, srednji vek, novi vek, umetnost 19. st. in v 4.nadstropju umetnost 20. st.

Dijaki 1.KT, 1.aZN in 1.bZN so s svojim vztrajnim in kvalitetnim raziskovalnim delom ustvarili ne samo likovno popotovanje ampak tudi vsebinsko in slikovno obogateno poučno likovno razstavo, kjer si lahko na miselnem vzorcu preberete bistvene značilnosti slikarstva, kiparstva in arhitekture v posameznem časovnem obdobju, preverite znanje na učnem listu z različnimi tipi vprašanj ter izveste kakšno zanimivost vezano na določeno obdobje.

Mentorica: Marlene Zorjan Hrovat

Video projekt UZG:

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost