Otroci vrtca Mavrica, enota Školjka na obisku

Dijaki 3.PV so pri modulu USI L izdelali svoje avtorske didaktične igrače za predšolske otoke. Ker smo želeli preveriti njihovo uporabnost, privlačnost in didaktično pravilno snovanje same ideje, smo povabili v večnamenski prostor naše šole predšolsko skupino 38-ih otrok.

Projekt sodelovanja smo poimenovali »Didaktične igrače in igra«. Učitelji so opazovali delo dijakov in njihovo spretnost vodenja igre in vzdrževanja motivacije otrok pri igri. Delo je potekalo individualno ali v manjših skupinah odvisno od didaktične igrače.

Dijaki so ustvarili didaktične igrače, ki so opremljene z didaktičnimi usmeritvami, cilji in vključujočimi področji dejavnosti, kar omogoča celostno razvojno izkušnjo za otroke. Vsaka igrača je oblikovana tako, da spodbuja različne vidike otrokovega razvoja, vključno z motoričnimi veščinami, kognitivnim razvojem in socialnimi interakcijami.

Dijaki so se osredotočili tudi na to, da so igrače varne, estetsko privlačne, barvite, nekomercialne in nešablonske. Skozi proces ideje, načrtovanja izdelave in praktične uporabe so skrbno razvijali vsak detajl, da bi ustvarili izkušnjo, ki bo otrokom omogočila raziskovanje in učenje na zabaven in vznemirljiv način.

Predstavitev igrač med sošolci je bil prvi korak v preizkusu njihove učinkovitosti in zabavnosti. V petek, 17.5.2024 so te igrače dobile pravi pomen, ko so nas obiskali otroci iz Vrtca Mavrica. Praktična izvedba je pokazala, kako dobro so dijaki razumeli potrebe in interese otrok ter kako uspešno so zasnovali in izdelali didaktične igrače, ki so otroke navdušile in jim lahko pomagajo pri razvoju različnih spretnosti.

S tem projektom takimi dijaki razvijajo svoje ustvarjalne in tehnične sposobnosti. Ustvarjanje didaktičnih igrač je tako izjemna priložnost za povezovanje šolskega znanja z resničnimi potrebami in izzivi v vzgoji in izobraževanju.

Dijaki so bili navdušeni nad tako obliko dela. Izpolnili so SWOT analizo in v samoevalvaciji ocenili svojo pripravo, angažiranost, vztrajnost in uspešnost pri izpeljavi projekta.

Visi so bili enotnega mnenja, da je taka oblika sodelovanja zelo dobrodošla izkušnja s povratno informacijo in to jim krepi samozavest.

Vsekakor ne moremo mimo vzgojiteljic, ki so bile pozitivno presenečene nad idejami dijakov in kompleksnosti didaktičnih igrač, kjer ena igra združuje več področij dejavnosti.

Mentorica projekta: Marlene Zorjan Hrovat

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost