Projektni dan »Razširjena zdravstvena dejavnost«

V okviru projektnega dne »Razširjena zdravstvena dejavnost« so dijaki 3. letnikov programa Zdravstvena nega v sklopu praktičnega pouka pri modulu ZNE, obiskali dne, 22. 2. 2019,  Splošno bolnišnico Izola s sledečimi dejavnosti:

  • Urgentni center Izola
  • Radiološki oddelek
  • Oddelek za citopatologije

Program predstavitve je zajemal predstavitev dela posamezne dejavnosti in ogled.