Arhiv kategorij: zdravstvena nega

EKSKURZIJA V PSIHIATRIČNO BOLNIŠNICO IDRIJA

Dijakinje in dijaki 4. letnikov  Zdravstvene nege so v torek, 26. marca spoznavali Psihiatrično bolnišnico Idrija. Spremljevalni učitelji so bili Denis Rupnik, Suzana Zugan in Sonja Bačar.

Potovanje se je začelo že zgodaj zjutraj. Spremljalo nas je sončno, vetrovno in dokaj hladno vreme. Vsekakor pa nas je pogrelo skoraj polurno vzpenjanje iz avtobusne postaje v Idriji do bolnišnice, ki se nahaja na vzpetini . Tako kot skoraj vse slovenske psihiatrične bolnišnice se tudi ta nahaja izven mesta, na hribu.  Stavbe današnje bolnišnice so bile zgrajene  v tridesetih letih prejšnjega stoletja za potrebe takratne italijanske vojske. Leta 1953 se je država odločila, da zapuščene prostore nekdanje kasarne spremeni v  bolnišnico za duševne bolezni. Prenova je trajala do leta 1957, ko so jo tudi odprli.

Sprejela nas je gospa Lidija Mrak, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, ki nas je pospremila v predavalnico in nas seznanila s programom.

Strokovni direktor ustanove, doc. dr. Marko Pišljar nam je predaval o psihozah in nevrozah. Skozi svoje primere iz kliničnega okolja in z vsem svojim znanjem nam je približal vzroke, simptome in zdravljenje različnih duševnih motenj: shizofrenije, depresije, odvisnosti. Dijakinje in dijake je aktivno vključeval v svojo predstavitev in jih na koncu pohvalil, da so bili njihovi odgovori in razmišljanja zelo dobri.

Pred naslednjo predstavitvijo so nam ponudili kratek odmor in nam postregli vodo, sokove, sadje in piškote.

Gospa Lidija Mrak nam je pripovedovala o zdravstveni negi duševnega bolnika nekoč in danes. Pacienti z duševnimi motnjami so bili v preteklosti stigmatizirani, zato so bile tudi ustanove postavljene izven urbanega naselja. Predstavila nam je organizacijo ustanove, posebnosti zdravstvene nege pacienta z duševnimi motnjami in vlogo medicinske sestre pri obravnavi pacienta. Poudarila je, da je pri zdravljenju zelo pomembna vzpostavitev zaupljivega odnosa med medicinsko sestro in pacientom, terapevtska komunikacija in timsko delo.

Razdeljeni v skupini smo si ogledali prostore aktivacijske terapije, psihoterapevtski oddelek z ambulantami in gerontopsihiatrični oddelek. Delovna terapija ima velik pomen pri obravnavi duševnih motenj, zato je organizirana na vseh oddelkih in na oddelku za aktivacijsko terapijo. Oddelek za aktivacijsko terapijo obsega večnamensko dvorano, fitnes dvorano, knjižnico, terapevtsko kuhinjo, prostore za glasbene, likovne, ustvarjalne, modelarske, gospodinjske in skupinske pogovorne aktivnosti. Dijakinje in dijaki so bili prijetno presenečeni, saj so prostori in sobe lepo prenovljeni, z veliko svetlobe, prijetnih barv in modernim pohištvom.

Po ogledu druge največje psihiatrične bolnišnice v Sloveniji smo si ogledali mesto in se odpeljali domov.

Dijakinje in dijaki so ekskurzijo ocenili za izredno zanimivo in dobrodošlo doživetje. Njihove predstave o ustanovi so bile popolnoma nasprotne resničnemu stanju. Obisk bolnišnice je poglobil in dodal nova znanja o zdravstveni negi duševnega pacienta in pripomogel k destigmatizaciji duševnih motenj.

Zavedati se moramo, da tako kot zboli telo, lahko zboli tudi »duša«.  Oboleli mora poiskati pomoč in zaupati vsem, ki sodelujejo pri njegovem zdravljenju in so mu skupaj s svojci v pomoč, da se čim prej vrne v vsakodnevno življenje.

Sonja Bačar

Strokovna ekskurzija v Paliativi in Reševalni dejavnosti

Dijaki 3. letnikov programa Zdravstvena nega, so 14. 3. 2019 v sklopu učnega načrta izvedli strokovno ekskluzijo v Ljubljano. Namen strokovne ekskluzije je bil predstaviti dijakom vsebine, ki so vezane na predmeta Paliativna in Reševalna dejavnost z namenom poglabljanja znanja.

Najprej so si ogledali Centralno pokopališče Žale z dejavnostmi in bogatim arhitekturno-kulturnimi spomenikom , znanih Slovenskih arhitektov med katerimi najbolj izstopa Jože Plečnik.

Ekskurzija se je nadaljevala v Zdravstvenem domu Ljubljana v SIM (simulacijskem)  centru, kjer potekajo usposabljanja zdravstvenih delavcev za izboljšanje varnosti pacienta, povečanju znanja v določenih ogrožajočih situacijah.

Dijakom so bile predstavljene simulacijske lutke, defibrator, zvočni efekti ogroženega pacienta… Skupina 6 dijakov je tudi sodelovala v scenariju reanimacije z možnostjo analize posnete akcije, ostali dijaki so spremljali in analizirali pravilnost izvedbe scenarija. V nadaljevanju so si ogledali enoto SIM mobil in predstavljena jim je bila Platforme Awake kje s pomočjo posebnih očal izobraževalcu, predstavi situacijo ogroženega pacienta in možnost pravilnega ukrepanja na dani(realni) situaciji.

Dijaki so Ljubljano zapustili z prijetnimi vtisi in dodatnimi znanji, kar je bilo razvidno iz njihovega komentiranja pri povratku v Izolo.

Projektni dan »Razširjena zdravstvena dejavnost«

V okviru projektnega dne »Razširjena zdravstvena dejavnost« so dijaki 3. letnikov programa Zdravstvena nega v sklopu praktičnega pouka pri modulu ZNE, obiskali dne, 22. 2. 2019,  Splošno bolnišnico Izola s sledečimi dejavnosti:

  • Urgentni center Izola
  • Radiološki oddelek
  • Oddelek za citopatologije

Program predstavitve je zajemal predstavitev dela posamezne dejavnosti in ogled.

  

Promocija deficitarnih in obetavnih poklicev v Mestnem parku Stari grad v Sežani

Dijaki Halil Fileković Mehinović, Miha Urbič,  (oba 4. AZN), Neja Kramberger, Izabela Pešova  (obe 3. KT) in   svetovalna delavka Snežana Lešnik so predstavili poklic srednje medicinske sestre in kozmetičnega tehnika devetošolcem iz OŠ Dutovlje, OŠ Antona Štibelja Stjenka Komen, OŠ Srečka Kosovela Sežana, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača in OŠ Dragomirja Benčiča –Brkina, Hrpelje, Prav tako so predstavljali poklice in programe (GH, GAT, PV) dijaki in svetovalna delavka Breda Puhar iz naše spodnje lokacije

Dan zdravja, prireditev

Dijakinje 4. letnikov programa Zdravstvena nega so v soboto 15. 9. 2018 sodelovale na prireditvi “Dan zdravja”, ki ga je organiziral Center za krepitev zdravja Izola. Pod vodstvom vodje  Zdravstveno vzgojnega centra – Zdravstvenega doma Izola so izvajale meritve krnega tlaka in krvnega sladkorja ter bogatile svoja znanja s področja meritev vitalnih funkcij in komunikacije z različnimi skupinami prebivalcev.

Aktiv zdravstvene nege

DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJIH ZDRAVSTVENIH ŠOL SLOVENIJE ZA PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN

Dne 6. aprila 2018 je na Srednji zdravstveni šoli Celje potekalo 23. državno tekmovanje Srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin pod častnim pokroviteljstvom Zbornice zdravstven in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Med 11. šolami je sodelovala tudi naša. Dijakinje 3. a razreda programa zdravstvena nega Sara Jerman, Nedira Dizdarević, Meliha Hajdarević,  Mojca Posedi in Anja Rešeta so pod mentorstvom Karmen Prodan-Gregorič in Cecilije Žižek Đerić tekmovale iz področja Prva pomoč in nujna medicinska pomoč pri akutnih zastrupitvah.

S skrbnimi pripravami in vloženim trudom so se tekmovalke na tekmovanju odlično odrezale. BRONASTO priznanje sta prejeli SARA JERMAN in MELIHA HAJDAREVIĆ, ostale tekmovalke pa so prejele priznanje za sodelovanje.

Na likovnem področju so dijaki ustvarjali na temo Pravica do zdravstvene oskrbe za vse. Tudi tukaj smo bili uspešni. Sara Stanković je prejela SREBRNO priznanje pod mentorstvom Marlene Zorjan.

Vsem iskreno čestitamo.

Cecilija Žižek Đerić

Ogled Centra za rehabilitacijo, usposabljanje in izobraževanje v Vipavi in mestnih znamenitosti Vipave

V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Cirius Vipava so nas sprejeli zelo prijazno in nam že za uvod pripravili predstavitev zavoda, njihovih dejavnosti ter posebnosti otrok, ki bivajo v zavodu. Po predstavitvi smo se razdelili v tri skupine in si ogledali različne dejavnosti in terapije: razvojni vrtec, ambulante, logopedija, delovna terapija, fizioterapija, Therasuit terapija in drugo.
Po zaključnem pogovoru in druženju smo si ogledali Vipavo oziroma “slovenske Benetke”, kot mesto poimenujejo zaradi številnih mostov ter čudovitega vodnega parka, ki se razprostira za mogočnim dvorcem Lanthieri. Poleg dvorca smo si ogledali izvir Vipave ter štiri tisočletja in pol stara sarkofaga iz rdečega granita na vipavskem pokopališču.

Strokovna ekskurzija, Ogled Centra za rehabilitacijo, usposabljanje in izobraževanje v Vipavi in mestnih znamenitosti Vipave

Udeleženci: 2. AZN in 2. BZN, program Zdravstvena nega

Spremljevalci: Cecilija Žižek Đerić. Žiga Iglič, Mateja Stolica in Manica Radivo.

STROKOVNA EKSKURZIJA ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA 2018

Dijakinje in dijaki 3. letnikov Zdravstvene nege so se 5. 4. 2018 udeležili strokovne ekskurzije, v okviru katere so spoznali Onkološki inštitut Ljubljana in si ogledali mestne znamenitosti Ljubljane.

Zgodaj zjutraj nas je avtobus odpeljal proti glavnemu mestu Slovenije. Zaskrbljeno smo si ogledovali nebo in upali, da nam bo vreme naklonjeno.

Na Onkološkem inštitutu nas je v predavalnici sprejela ga. Miladinka Matković, ki nam je predstavila zgodovino, organizacijo in dejavnosti inštituta, ki letos praznuje osemdesetletnico delovanja.  G. Zavratnik Boštjan nam je približal vedenja o Oddelku akutne paliativne oskrbe. Vse prisotne so se dotaknile njegove zgodbe o bolnikih, o družinah obolelega in o negovalnih problemih , ki so jim izpostavljeni pri zdravstveni negi neozdravljivo bolnih in umirajočih. Sledilo je nazorno predavanje ga. Istenič o zdravljenju z brahiterapijo in slikovni prikaz oddelka, ki je zaradi specifičnosti svojega dela zaprt za obiskovalce.

Razdeljeni v tri skupine smo si ogledali kirurški oddelek, sprejemne ambulante, oddelek za teleradioterapijo in ambulantno kemoterapijo.

Dijakinje in dijaki so bili prijetno presenečeni, saj so se jim zdeli prostori urejeni, lepi, čisti in zaposleni  izredno prijazni.  Doživeli smo tudi zanimivo srečanje z bolnikom, ki je bil sprejet na zdravljenje zaradi malignega obolenja in nam je bil pripravljen povedati svojo zgodbo predvsem zato, ker je bil tudi sam z »naših krajev«.

Po malici v parku smo pešačili do mestnega središča, kjer smo si ogledali Plečnikovo tržnico, Zmajski most, Tromostovje,  Prešernov trg in druge znamenitosti. Na žalost, nas je cel čas spremljal dež, zato lepote Ljubljane niso prišle tako do izraza, kot ko sije sonce.

Spremljevalni učitelji so bili: Sonja Bačar, Liljana Čačić in Denis Rupnik.

Strokovno srečanje »Za bolnike z demenco – že 15 let«

V prostorih Srednje šole Izola je dne, 23. 11. 2017, potekalo 15.  tradicionalno letno strokovno srečanje, ki ga je priredilo Društvo za pomoč pri demenci Primorske Spominčice pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Predavanja so bila namenjena širši javnosti, osebam z demenco in njihovim svojcem, zdravstvenim delavcem in vsem, ki se srečujejo s starejšimi in obolelimi z namenom, da pridobivajo nova znanja in spoznavajo vse razsežnosti bolezni.

Po uvodnem pozdravu je mag. Tatjana Cvetko, dr. med., spec. splošne medicine in predsednica Društva za pomoč pri demenci Primorske Spominčice predstavila zgodovino in delovanje društva.   Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Spominčic – Alzheimer Slovenija – Slovenskega združenja za pomoč pri demenci pa nas je seznanila s prijetno novico, da so od julija 2017 ustanovljene info točke, ki pripomorejo k demenci prijazno skupnost.

O spremembah pri hoji, ki napovedujejo večjo verjetnost za razvoj demence, nam je predaval doc. dr. Uroš Marušič. Med drugim nam je predstavil tudi izsledke raziskovanja, ki je potekalo v Centru dnevnih aktivnosti Koper. Dva meseca so trikrat tedensko testirali 77 starejših oseb.  Ugotovljeno je bilo, da se vedenjski znaki pojavijo veliko kasneje kot strukturne spremembe in da nestabilna hoja napoveduje visoko ogroženost za padce.

Študentki Fakultete za socialno delo, Gaja Stibilj in  Ana Tajnšček, sta prikazali posnetek projekta »Odstiranje demence z uporabo umetniških izraznih sredstev«, ki sta ga izvedli v Domu za starejše Trnovo.

Na srečanju so se nam pridružili tudi člani Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke, ki že nekaj let sodelujejo pri delovni terapiji oseb z demenco.

Podeljena so bila priznanja in zahvale institucijam in posameznikom, ki so s svojim sodelovanjem pripomogli  pri delovanju Društva za pomoč pri demenci. Zahvalo sta prejeli tudi Srednja šola Izola za dolgoletno gostoljubje in Sonja Bačar, ki že petnajst let pomaga pri ozaveščanju o demenci. Skupaj z dijaki in dijakinjami programa Zdravstvene nege sodeluje pri izvajanju dejavnosti društva (Enodnevna šola, Sprehod za spomin, strokovna srečanja …).

Letnega srečanja so se udeležili: Emanuel Dent, Maša Kovačič, Anja Rešeta, Mojca Posedi, Vanesa Brus in Ema Rener Borovič ter njihova mentorica Sonja Bačar.